Profesjonalnie zajmujemy się kompleksową
obsługą księgową oraz doradztwem podatkowym

Biuro rachunkowe Kielce


Oferujemy kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego.

 • przygotowanie zasad (polityki) rachunkowości podmiotu gospodarczego wraz z zakładowym planem kont,
 • opracowanie zasad, instrukcji obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta zeznań podatkowych,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych, raportów, analiz na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • bieżący monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa oraz kontrola należności i zobowiązań.
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów, dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • udzielanie porad w zakresie poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem.
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz rozliczenie z ZUS.
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich pracowników,
 • sporządzanie list płac,
 • bieżąca kontrola ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji o dochodach pracowników,
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych wraz z ich elektroniczną wysyłką do ZUS,
 • sprawozdawczość do PFRON.
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje z urzędu pracy,
 • rozliczenia roczne osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, również dochodów z pracy poza granicami Polski,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o zwrot osobom fizycznym podatku VAT od nabycia niektórych materiałów budowlanych.

Jesteśmy młodą prężnie rozwijającą się Kielecką firmą, profesjonalnie zajmującą się kompleksową obsługą księgową małych i średnich przedsiębiorstw, doradztwem podatkowym.

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowej korporacji oraz współpraca z biegłym rewidentem pozwala nam na świadczenie usług na wysokim poziomie zarówno dla klientów krajowych jak i zagranicznych.

Właściciel kancelarii posiada licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 27750/2008 oraz wykształcenie wyższe zdobyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową OC dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą doradców podatkowych jak również z kancelariami adwokackimi. Nasza praca jest profesjonalnie zorganizowana w celu zminimalizowania obciążenia dla przedsiębiorcy, włączając w to dojazd, wykonanie usługi na miejscu oraz odbiór dokumentów bezpośrednio od klienta.

Kontakt z nami


Kancelaria Podatkowa Damian Rogalski
ul. Biskupa Kaczmarka 6/8
25-022 Kielce

NIP: 534-214-87-31
REGON: 260377281

+48 665 439 449
damian.rogalski@kpdr.pl
Przejdź do mapy google